สำหรับการประชุม

 • DM-720

  • 4GB
  • เวลาที่สามารถบันทึกได้สูงสุด: 985 ชัวโมง
  • การบันทึก/การ Playback: PCM/MP3
  • ช่องเสียบการ์ด Micro SD
  • เชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรง

สำหรับการประชุม / การศึกษา

 • WS-853

  • 8GB
  • ระยะเวลาในการบันทึกสูงสุด 2,080 ชั่วโมง
  • การบันทึก/Playback: MP3
  • ช่องใส่การ์ด micro SD
  • เชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรง

 • WS-852

  • 4GB
  • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกสูงสุด: 1040 ชั่งโมง
  • การบันทึก/การเล่นไฟล์: MP3
  • ช่องเสียบการ์ด Micro SD
  • เชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรง

 • WS-833

  • 8GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 1980 ชั่วโมง
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/WMA/MP3
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

 • WS-832

  • 4GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 1000 ชั่วโมง
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/WMA/MP3
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง

 • WS-831

  • 2GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 493 ชั่วโมง
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: WMA/MP3
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง

 • WS-813

  • 8GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 2043 ชั่วโมง
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/MP3/WMA
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง

 • WS-812

  • 4GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 1016 ชั่วโมง
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/MP3/WMA
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง

 • WS-811

  • 2GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 514 ชั่วโมง
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: MP3/WMA
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง

 • VP-10

  • 4GB
  • ระยะเวลาที่สามารถบันทึกสูงสุด: 1620 hrs.
  • การบันทึก/การ Playback: PCM/WMA/MP3
  • เชื่อมต่อกับ PC ได้โดยตรง

สำหรับการศึกษา

สำหรับการจดบันทึก

 • VN-731PC

  • 2GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 1100 ชั่วโมง

ดนตรี

 • LS-100

  • 4GB
  • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/MP3
  • การบันทึกแบบ Multi-track
  • การเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ช่องใส่ SD การ์ด
  • ช่องต่อ XLR และช่องต่อคอมโบ้สำหรับโทรศัพท์

 • LS-P1

  • 4GB
  • การบันทึก/การเล่นไฟล์เสียง: PCM/MP3
  • ช่องใส่การ์ด micro SD
  • เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง

การถอดข้อความระดับมืออาชีพ

 • DS-7000

  • 2GB
  • ระยะการบันทึกสูงสุด: 306 ชั่วโมง
  • การบันทึก: DSS, DS2 (DSS Pro), WAV (Firmware required)
  • ช่องใส่ SD การ์ด

การสนับสนุน

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Flickr
 • Youtube
 • Twitter

Olympus Facebook