โปรดทราบ ข้อมูลและลิงค์หรือการเชื่อมโยงที่อยู่ในหน้านี้ อาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ไม่ได้อยู่ในสายการผลิต

เครื่องบันทึกเสียงรุ่นมาตรฐานที่มาพร้อมฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูงเพื่อการใช้งานในงานธุรกิจอย่างแท้จริง

เครื่องบันทึกเสียงรุ่นนี้คือเพื่อนการทำงานอัจฉริยะที่มีขนาดกะทัดรัด หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ พร้อมปุ่มกดที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน ตัวเครื่องมีลักษณะที่คล่องตัวและง่ายต่อการใช้งาน โดยมีขั้วต่อ USB เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ และการชาร์จที่ง่ายขึ้น


ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อผลิตภัณฑ์ WS-812
อุปกรณ์ภายในชุด หูฟัง / แบตเตอรี่ NiMH แบบชาร์จไฟได้ ขนาด AAA x1 / คู่มือการใช้งาน
  • จำเป็นต้องใช้ AC อะแด็ปเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
  • ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ คุณอาจไม่สามารถใช้เสียงที่ได้บันทึกไว้เพื่อการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกเหนือจากเพื่อความบันเทิงส่วนตัว

การสนับสนุน

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook