Design


ชื่อของส่วนต่างๆ

  • 1. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (L)
  • 2. หน้าจอ
  • 3. LED แสดงสถานะ (ไฟ LED)
  • 4. ปุ่ม STOP
  • 5. ปุ่ม ERASE (ลบ)
  • 6. ปุ่ม MENU
  • 7.ลำโพง
  • 8. ขั่วต่อ USB/ ฝาปิดขั่วต่อ USB (เก็บเข้าได้)
  • 9. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (R)
  • 10. สวิตซ์ POWER
  • 11. ฝาปิดการ์ด
  • 12. ปุ่ม REC (บันทึก)
  • 13. ปุ่ม FOLDER/INDEX
  • 14. ปุ่ม CALENDAR/SCENE
  • 15. ปุ่มย้อนกลับ
  • 16. ปุ่ม +
  • 17. ปุ่มกรอไปข้างหน้า
  • 18. ปุ่ม OK
  • 19. ปุ่ม –
  • 20. ขาตั้ง
  • 21. ปุ่มสไลด์ ขั่วต่อ USB
  • 22. แจ็คสำหรับไมโครโฟน
  • 23. แจ็คสำหรับหูฟัง
  • 24. ฝาปิดแบตเตอรี่
  • 25. ที่คล้องสายยคล้อง

การสนับสนุน

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook