นโยบายความเป็นส่วนตัว

หน้าเว็บนี้อธิบายถึงกฎระเบียบและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งปรากฎอยู่ที่ตำแหน่งของเว็บชื่อ www.olympus.co.th, olympusimging-th.com, olympusphere.com และโดเมนย่อยของเว็บเหล่านี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") โอลิมปัส (ประเทศไทย) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "โอลิมปัส") ตระหนักอย่างยิ่งถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น "โอลิมปัส" จึงได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบให้แก่เราอย่างรอบคอบ โดยเป็นไปตามนโยบายในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มโอลิมปัส โปรดดูได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโอลิมปัส


1. วัตถุประสงค์ของการรับข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย "โอลิมปัส" จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนตามข้อมูลที่ได้มาจากท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อตอบคำถามหรือคำร้องขอของท่าน
  2. เพื่อวิจัยทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ "โอลิมปัส" และการจัดทำสถิติ
    "โอลิมปัส" จะขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่ "โอลิมปัส" จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
    เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ "โอลิมปัส" อาจส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากท่านไปยังกลุ่มบริษัทของ "โอลิมปัส", ผู้รับจ้างดำเนินการภายนอก และ/หรือ องค์กรตัวแทนที่มีข้อผูกพันในการเก็บรักษาความลับกับ "โอลิมปัส" และ/หรือกลุ่มบริษัทของ "โอลิมปัส" ซึ่งบุคคลดังกล่าวอาจมีการติดต่อสื่อสารกับท่านโดยตรง

2. การเปิดเผย, การแก้ไข, หรือการลบข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งประเทศญี่ปุ่น ท่านอาจร้องขอต่อกลุ่มบริษัทของโอลิมปัสในประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นบริษัทที่มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองอยู่) ให้ทำการเปิดเผย, แก้ไข, หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้จัดส่งให้แก่ "โอลิมปัส" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล

3. ระบบการรักษาความปลอดภัยแบบ SSL (Secure Sockets Layer)

เว็บไซต์ได้นำเทคโนโลยีการเข้ารหัส SSL มาใช้กับหน้าเว็บที่มีการป้อนข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกป้อนโดยท่านจะมีการแลกเปลี่ยนอย่างปลอดภัย SSL เป็นโปรโตคอลสำหรับการเข้ารหัสให้แก่ข้อมูลที่มีคุณค่า เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการแลกเปลี่ยนบนอินเตอร์เน็ต SSL สามารถป้องกันต่อการกั้นขวางและการบิดเบือนข้อมูล รวมถึงการหลอกลวงจากบุคคลที่สาม

4. คุกกี้

เว็บไซต์นี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "คุกกี้" ท่านอาจใช้เบราว์เซอร์ของท่านบอกปัดคุ๊กกี้ได้ อย่างไรก็ตามในกรณีนี้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานบางส่วนหรือทั้งหมดของการให้บริการบนเว็บไซต์นี้

  • "คุกกี้" คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งถึงท่านจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และถูกบันทึกโดยเบราว์เซอร์ลงบนฮาร์ดดิสก์ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ของท่าน เนื่องจากเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเก็บข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งได้รับคุ๊กกี้ที่เราส่งไป จึงทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสมกับท่าน

5. เว็บบีคอนส์

เว็บไซต์นี้ได้ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า "เว็บบีคอนส์" (หรือบางครั้งเรียก Internet Tags, Pixel Tags หรือ Clear GIFs) เว็บบีคอนส์เหล่านี้ยินยอมให้บุคคลที่สามนำข้อมูลต่างๆ ไปใช้ เช่น ข้อมูลที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ที่ดาวน์โหลดหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนส์อยู่, ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่เว็บ (URL) ของหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนส์อยู่, ข้อมูลช่วงเวลาการเปิดเข้าชมหน้าเว็บที่มีเว็บบีคอนส์อยู่, ข้อมูลประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเปิดชมหน้าเว็บ, และข้อมูลในคุ๊กกี้ที่ตั้งไว้โดยบุคคลที่สาม

6. บุคคลอายุต่ำกว่า 16 ปี

บุคคลผู้มีอายุต่ำกว่า 16 ปี โปรดแน่ใจว่าท่านได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลก่อนทำการจัดส่งข้อมูลส่วนตัวของท่าน

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook