ออกแบบ


360° Viewชื่อเรียกส่วนต่างๆ

 • 1. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (L)
 • 2. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (R)
 • 3. ไฟแสดงสถานะ LED
 • 4. ปุ่ม Menu/Scene
 • 5. ปุ่ม F2
 • 6. ลำโพงในตัว
 • 7. รูร้อยสายคล้อง
 • 8. ช่องต่อหูฟัง
 • 9. ช่องต่อไมโครโฟน
 • 10. หน้าจอ
 • 11. ปุ่ม F1
 • 12. ปุ่ม +
 • 13. ปุ่ม REC
 • 14. ปุ่มเล่นเดินหน้าเร็ว
 • 15. ปุ่ม -
 • 16. ปุ่ม List
 • 17. ปุ่มลบ
 • 18. ปุ่ม OK
 • 19. ปุ่มกรอกลับ
 • 20. ปุ่ม Stop
 • 21. ฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่/การ์ด
 • 22. สวิตช์เปิด-ปิด/พักเครื่อง
 • 23. ปุ่มเลื่อนขั้วต่อ USB
 • 24. ขั้วต่อ USB/ฝาครอบขั้วต่อ USB (แบบเลื่อนเก็บได้)

การสนับสนุน

แชร์