สุดประทับใจกับหลากหลายฟังก์ชั่นการเล่นเสียง

เมื่อใช้คุณสมบัติการเล่นเสียงจะทำให้ได้รับความสะดวกสบายในการถอดเทปเสียงการประชุมและการฟังบรรยาย และการปรับสมดุลเสียงพูด ซึ่งจะให้เสียงที่ฟังได้ชัดขึ้น โดยการปรับอีควอไลเซอร์ของระดับเสียง นอกจากนี้ เครื่องบันทึกเสียงจากโอลิมปัสรุ่น WS-833 ยังมีโหมดการเล่นเสียงแบบต่างๆ ที่ครบครันเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของการบันทึกเสียง


การเล่นเสียงพูด

ฟังก์ชั่นการเล่นเสียงพูด (voice playback) จะข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงบันทึกไว้ และจะเล่นเฉพาะส่วนที่มีการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถถอดเทปบันทึกการประชุมและสถานการณ์ที่คล้ายๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การปรับแต่งสมดุลเสียง

เมื่อเสียงพูดถูกบันทึกด้วยระดับเสียงที่แตกต่างกันไป ตามระยะห่าง และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อเครื่องบันทึกเสียง นอกจากนี้คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นการปรับสมดุลเสียง (Voice balancer) เพื่อการปรับเสียงพูดให้มีระดับเสียงเท่าๆ กันโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ได้ยินเสียงง่ายขึ้น นอกจากนี้ เครื่องบันทึกเสียง รุ่น WS-833 ยังมีฟิลเตอร์ประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยในการคัดแยกเสียง สำหรับฟังก์ชั่น Voice Filtering ซึ่งสามารถเน้นเสียงบันทึกให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการตัดเสียงซึ่งมีช่วงความถี่ต่ำ และความถี่สูงระหว่างการเล่น

  • การใช้งานที่สามารถทำได้สำหรับการปรับสมดุลเสียงพูด

การเลือกฉากของการเล่นที่เหมาะสม

ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดการเล่นได้ตามวัตถุประสงค์การเล่นเสียง เช่น เพื่อการถอดเทป หรือการเรียนภาษาต่างประเทศ

1. การถอดเทป

โหมดนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบันทึกการประชุม และบทสัมภาษณ์ เมื่อใช้โหมดนี้ปุ่มการใช้งานจะถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าสำหรับการถอดเทป

2. การเรียนภาษาต่างประเทศ

ปุ่มการใช้งานถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ


การเปลี่ยนเสียง

เมื่อใช้ฟังก์ชั่น Voice Changer คุณสามารถทำการควบคุม pitch เสียงที่บันทึกได้อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความสนุกในการเปลี่ยน pitch เสียงพูดของคุณ หรือเปลี่ยนโทนเสียงที่ฟังยาก ให้เป็นโทนเสียงที่ฟังได้ง่ายขึ้นสำหรับคุณ


การพูดตามเป็นเงาเสียง

โหมดการพูดตามเป็นเงาเสียง (Shadowing) สามารถเล่นซ้ำส่วนที่เลือกจากไฟล์เสียงที่บันทึก ด้วยคุณสมบัติที่เรียบง่ายเช่นเดียวกับการใส่เครื่องหมายดัชนีลงบนไฟล์สำหรับตำแหน่งเริ่มต้น และตำแหน่งสิ้นสุด โหมดนี้จะช่วยให้คุณสามารถฝึกฝนการฟังประโยค และการพูดประโยคนั้นตามลำดับ


การตัดเสียงรบกวน

ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกวนสามารถกำจัดเสียงรบกวนโดยรอบ (เช่น เสียงจากเครื่องปรับอากาศ, เครื่องโปรเจคเตอร์ และอื่นๆ) ระหว่างการเล่น เพื่อทำให้สามารถฟังเสียงพูดที่บันทึกได้อย่างชัดเจนง่ายขึ้น

  • บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกว.
  • เสียงที่บันทึกแบบมีเสียงรบกวน
  • เสียงที่บันทึกโดยใช้ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกวน

การเล่นแบบเร็ว/แบบช้าที่สะดวกสบาย

การเปลี่ยนความเร็วในการเล่นเสียงแบบเร็วหรือแบบช้า เป็นการประมวลผลในระบบดิจิตอล ทำให้ pitch เสียงไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไป เสียงที่ได้ยินจึงไม่มีลักษณะผิดเพี้ยน การเล่นแบบช้าเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะเวลาที่คุณต้องการเรียนการออกเสียงตามเจ้าของภาษาซึ่งมักจะพูดเร็ว หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกเล่นเสียงแบบเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับกรณีอย่างเช่น การทำบันทึกการประชุมที่ใช้เวลาในการประชุมนาน


เครื่องเล่นเพลงที่มีลูกเล่นครบครัน

เครื่องบันทึกเสียงรุ่น WS-833 นี้สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเพลงที่มีคุณสมบัติครบครัน เนื่องจากสามารถทำการถ่ายโอนเพลงกับเครื่องนี้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์ อีกทั้งยังแสดงได้ทั้งชื่อศิลปินและชื่อแทร็คเพลง นอกจากนี้คุณยังสามารถค้นหาไฟล์อื่นๆ ได้ในระหว่างการเล่น เครื่องบันทึกเสียงรุ่นนี้มาพร้อมกับหูฟังแบบสามารถเสียบเข้าไปในหูได้ลึก มีโครงสร้างที่ช่วยให้สามารถสอดเข้าไปในหูได้สะดวก และช่วยล็อคหูฟังให้อยู่กับที่เพื่อให้เสียงไม่รั่วออกมา ทำให้ได้เสียงคุณภาพน่าประทับใจในระหว่างฟังเพลง

  • ภาพที่นำมาแสดงใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพแสดงหน้าจอเป็นภาพที่มาจากการตัดแต่ง

การสนับสนุน

แชร์