LI90B+UC90 SET ชุดอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง

ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนแบบชาร์จไฟได้ รุ่น LI-90B และแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดมาโดยเฉพาะ.

ร้านค้าออนไลน์

LI50B+UC50 SET ชุดอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่สำรอง

ชุดอุปกรณ์นี้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนแบบชาร์จไฟได้ รุ่น LI-50B และแท่นชาร์จแบตเตอรี่ที่กำหนดมาโดยเฉพาะ.

ร้านค้าออนไลน์

LI-92B แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

ร้านค้าออนไลน์

LI-90B แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่แพ็ค.


LI-70B แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบตเตอรี่แพ็ค.

ร้านค้าออนไลน์

LI-50B แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

ร้านค้าออนไลน์

LI-42B แบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนชนิดชาร์จไฟได้

Nominal Capacity (TYP): 740 mAh / Rated Capacity (MIN): 700 mAh

ร้านค้าออนไลน์

UC-92 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน

แท่นชาร์จสำหรับแบตเตอรี่รุ่น LI-92B/LI-90B ซึ่งสามารถชาร์จผ่านสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์ PC ได้โดยตรง


UC-90 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน

แท่นชาร์จแบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ รุ่น LI-92B และ LI-90B สามารถจ่ายพลังงานได้โดยตรงผ่านทางช่องต่อ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

ร้านค้าออนไลน์

UC-50 แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออนสำหรับ LI-50B

แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้สำหรับ LI-50B (รวม F-2AC) สามารถจ่ายพลังงานได้โดยตรงผ่านทางช่องต่อ USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

ร้านค้าออนไลน์

ตลับแบตเตอรี่ UC-42BC สำหรับ LI-42B

ตลับแบตเตอรี่สำหรับการชาร์จ LI-42B จำเป็นต้องใช้ UC-50 สำหรับการชาร์จ.


LI-41C แท่นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธี่ยมไอออน

LI-42B สามารถชาร์จแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ ผ่านการรับรองจาก Colour Universal Design (CUD) certification*1.

  • 1: การรับรอง Colour Universal Design (CUD) certification เป็นการรับรองโดยบุคคลอื่น คือองค์กร Colour Universal Design Organization (CUDO) ซึ่งเป็นองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร ด้วยความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการของ CUD.

F-3AC USB-อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC

USB-อะแด็ปเตอร์ไฟฟ้า AC สำหรับการชาร์จภายใน.


  • อุปกรณ์บางรายการมาพร้อมกับเครื่องบันทึกเสียง นอกนั้นเป็นอุปกรณ์เสริมแยกจำหน่าย โปรดตรวจสอบรายการอุปกรณ์ของกล้องดิจิตอลสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การสนับสนุน

แชร์