โปรดทราบ ข้อมูลและลิงค์หรือการเชื่อมโยงที่อยู่ในหน้านี้ อาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย อันเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ไม่ได้อยู่ในสายการผลิต

Design


ด้านหน้า

 1. ล็อคฝาปิดช่องใส้ แบตเตอรี่/การ์ด
 2. ฝาปิดช่องใส้ แบตเตอรี่/การ์ด
 3. สวิทช์เปิด/ปิด ฝาปิดช่องใส้ แบตเตอรี่/การ์ด
 4. แฟลช
 5. ไฟแสดง Self-timer/LED ส่องสว่าง /ไฟช่วย AF
 6. เลนส์
 7. ชัตเตอร์หน้า

ด้านหลัง

 1. หน้าจอ
 2. ปุ่มบันทึกภาพเคลื่อนไหว
 3. Dial ปรับโหมด
 4. ปุ่ม Playback
 5. ปุ่ม OK
 6. ที่คล้อง Strap
 7. ปุ่ม MENU/Wi-Fi
 8. แป้นลูกศร

ด้านบน

 1. ไมโครโฟน สเตอริโอ
 2. ปุ่ม ON/OFF
 3. ปุ่มชัตเตอร์
 4. ก้านปรับซูม
 5. GPS

มุมมองด้านอื่นๆการสนับสนุน

แชร์