จาระบีสำหรับยางโอริงซิลิโคน

จาระบีซิลิโคน PSOLG-3 สำหรับการบำรุงรักษาโอริง


ซิลิก้าเจล (มาพร้อมชุดสำหรับเปลี่ยน 5 ชิ้น)

สารดูดความชื้นสำหรับลดการเกิดฝ้าหรือละอองน้ำภายในเคส


จาระบีซิลิโคน PSOLG-2 สำหรับการบำรุงรักษาโอริง

จาระบีซิลิโคน PSOLG-2 สำหรับการบำรุงรักษาโอริง


ยางโอริง

ปะเก็นกันน้ำรูปตัว O


LCD ฮูด

เมื่อใส่ Hood แล้วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการมอง หน้าจอLCD ที่อยู่ภายในเคสใต้น้ำได้ง่ายขึ้น


การสนับสนุน

แชร์