ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/400 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 2560 x 1920
  • ภาพนี้ถูกสร้างโดยการแปลงไฟล์ RAW เป็นภาพ JPEG โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-500
ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาที
ค่ารูรับแสง F7.1
ขนาดภาพ 3264 x 2448

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-500
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาทีtd>
ค่ารูรับแสง F6.3
ขนาดภาพ 3264 x 2448

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 5

ภาพตัวอย่างที่ 5
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1/8 วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 3136 x 2352

ภาพตัวอย่างที่ 6

ภาพตัวอย่างที่ 6
อุปกรณ์ที่ใช้ E-330
ความเร็วชัตเตอร์ 1.6 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 3136 x 2352

การสนับสนุน

แชร์