ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 12-60 มม (ความยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 24-120 มม.)
ค่ารูรับแสง กว้างสุด / แคบสุด F2.8 (12mm) - F4.0 (60mm) / F22
โครงสร้างเลนส์ 14 ชิ้น ใน 10 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ Super ED, 2 ชิ้นเลนส์ ED, 1 ชิ้นเลนส์ Aspherical ED, 2 ชิ้นเลนส์ Aspherical)
การป้องกันละอองน้ำ กลไกการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
ระบบการโฟกัส ระบบโฟกัสภายในแบบลอยตัว (Floating-type)
มุมหรือองศารับภาพ 84°-20°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.25 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.28x (อัตราการขยายสูงสุดเมื่อเทียบกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.56x)
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 62 x 46 มม.
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
ขนาดฟิลเตอร์ Ø72 มม.
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) Ø79.5 x 98.5 มม.
น้ำหนัก 575 กรัม

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก

ตารางแสดงระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสมุมกว้าง: 12 มม.)

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
2.8 0.244 ~
0.256
0.289 ~
0.312
0.376 ~
0.429
0.458 ~
0.554
0.608 ~
0.835
0.805 ~
1.347
1.296 ~
4.780
1.625 ~
32.056
2.039 ~
3.298 ~
4 0.242 ~
0.259
0.285 ~
0.317
0.368 ~
0.442
0.443 ~
0.580
0.579 ~
0.905
0.751 ~
1.569
1.146 ~
11.046
1.389 ~
1.672 ~
2.406 ~
5.6 0.239 ~
0.263
0.280 ~
0.325
0.356 ~
0.463
0.425 ~
0.624
0.543 ~
1.040
0.684 ~
2.097
0.983 ~
1.149 ~
1.329 ~
1.734 ~
8 0.235 ~
0.270
0.273 ~
0.338
0.342 ~
0.498
0.401 ~
0.702
0.500 ~
1.331
0.611 ~
4.177
0.824 ~
0.932 ~
1.041 ~
1.260 ~
11 0.229 ~
0.279
0.264 ~
0.359
0.324 ~
0.562
0.374 ~
0.863
0.452 ~
2.310
0.535 ~
0.678 ~
0.745 ~
0.808 ~
0.924 ~
16 0.223 ~
0.296
0.253 ~
0.395
0.303 ~
0.700
0.343 ~
1.342
0.401 ~
0.459 ~
0.551 ~
0.590 ~
0.626 ~
0.687 ~
22 0.214 ~
0.325
0.240 ~
0.471
0.280 ~
1.149
0.310 ~
12.800
0.351 ~
0.390 ~
0.446 ~
0.468 ~
0.487 ~
0.519 ~

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสช่วงกลาง: 28 มม.)

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
3.5 0.248 ~
0.252
0.296 ~
0.304
0.392 ~
0.408
0.487 ~
0.514
0.671 ~
0.732
0.938 ~
1.072
1.748 ~
2.343
2.454 ~
3.875
3.626 ~
8.128
12.778 ~
4 0.248 ~
0.252
0.296 ~
0.304
0.391 ~
0.409
0.485 ~
0.516
0.668 ~
0.736
0.930 ~
1.083
1.719 ~
2.400
2.395 ~
4.037
3.497 ~
8.894
11.257 ~
5.6 0.247 ~
0.253
0.294 ~
0.306
0.388 ~
0.413
0.479 ~
0.523
0.655 ~
0.752
0.904 ~
1.121
1.625 ~
2.620
2.213 ~
4.724
3.113 ~
13.222
7.985 ~
8 0.245 ~
0.255
0.292 ~
0.309
0.383 ~
0.419
0.471 ~
0.534
0.639 ~
0.777
0.871 ~
1.182
1.510 ~
3.013
2.000 ~
6.231
2.699 ~
42.981
5.679 ~
11 0.244 ~
0.257
0.289 ~
0.312
0.377 ~
0.427
0.461 ~
0.549
0.617 ~
0.815
0.827 ~
1.281
1.374 ~
3.843
1.762 ~
11.510
2.277 ~
4.047 ~
16 0.241 ~
0.260
0.285 ~
0.318
0.368 ~
0.440
0.446 ~
0.573
0.589 ~
0.877
0.774 ~
1.456
1.221 ~
6.342
1.513 ~
1.869 ~
2.891 ~
22 0.238 ~
0.265
0.279 ~
0.326
0.357 ~
0.461
0.428 ~
0.612
0.554 ~
0.985
0.710 ~
1.816
1.059 ~
120.389
1.265 ~
1.499 ~
2.074 ~

 

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
2.8 0.244 ~
0.256
0.289 ~
0.312
0.376 ~
0.429
0.458 ~
0.554
0.608 ~
0.835
0.805 ~
1.347
1.296 ~
4.780
1.625 ~
32.056
2.039 ~
3.298 ~
4 0.242 ~
0.259
0.285 ~
0.317
0.368 ~
0.442
0.443 ~
0.580
0.579 ~
0.905
0.751 ~
1.569
1.146 ~
11.046
1.389 ~
1.672 ~
2.406 ~
5.6 0.239 ~
0.263
0.280 ~
0.325
0.356 ~
0.463
0.425 ~
0.624
0.543 ~
1.040
0.684 ~
2.097
0.983 ~
1.149 ~
1.329 ~
1.734 ~
8 0.235 ~
0.270
0.273 ~
0.338
0.342 ~
0.498
0.401 ~
0.702
0.500 ~
1.331
0.611 ~
4.177
0.824 ~
0.932 ~
1.041 ~
1.260 ~
11 0.229 ~
0.279
0.264 ~
0.359
0.324 ~
0.562
0.374 ~
0.863
0.452 ~
2.310
0.535 ~
0.678 ~
0.745 ~
0.808 ~
0.924 ~
16 0.223 ~
0.296
0.253 ~
0.395
0.303 ~
0.700
0.343 ~
1.342
0.401 ~
0.459 ~
0.551 ~
0.590 ~
0.626 ~
0.687 ~
22 0.214 ~
0.325
0.240 ~
0.471
0.280 ~
1.149
0.310 ~
12.800
0.351 ~
0.390 ~
0.446 ~
0.468 ~
0.487 ~
0.519 ~

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

 

ตารางแสดงระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสระยะไกล: 60 มม.)

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
4 0.249 ~
0.251
0.299 ~
0.301
0.397 ~
0.403
0.496 ~
0.504
0.691 ~
0.709
0.982 ~
1.019
1.926 ~
2.080
2.835 ~
3.186
4.557 ~
5.541
50.979 ~
5.6 0.249 ~
0.251
0.298 ~
0.302
0.396 ~
0.404
0.494 ~
0.506
0.688 ~
0.713
0.975 ~
1.027
1.899 ~
2.113
2.777 ~
3.264
4.406 ~
5.784
36.774 ~
8 0.248 ~
0.252
0.297 ~
0.303
0.395 ~
0.405
0.492 ~
0.509
0.683 ~
0.718
0.965 ~
1.038
1.860 ~
2.164
2.694 ~
3.388
4.200 ~
6.187
26.045 ~
11 0.248 ~
0.252
0.296 ~
0.304
0.393 ~
0.408
0.488 ~
0.512
0.676 ~
0.726
0.951 ~
1.055
1.808 ~
2.241
2.585 ~
3.581
3.940 ~
6.867
18.434 ~
16 0.247 ~
0.254
0.295 ~
0.305
0.390 ~
0.411
0.484 ~
0.518
0.667 ~
0.737
0.932 ~
1.080
1.739 ~
2.359
2.446 ~
3.895
3.624 ~
8.132
13.070 ~
22 0.245 ~
0.255
0.293 ~
0.308
0.386 ~
0.415
0.477 ~
0.526
0.654 ~
0.754
0.907 ~
1.117
1.651 ~
2.550
2.274 ~
4.451
3.257 ~
11.023
9.268 ~

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

  • 1: เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่สุดที่ภาพเกิดความชัดขึ้น คือ 1/60 มม.
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสนับสนุน

แชร์