ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-420
ความเร็วชัตเตอร์ 1/250 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.0
ขนาดภาพ 3648 x 2736

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-420
ความเร็วชัตเตอร์ 1/40 วินาที
ค่ารูรับแสง F11
ขนาดภาพ 2736 x 3648

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-420
ความเร็วชัตเตอร์ 1/800 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 2736 x 3648

ภาพตัวอย่างที่ 4

ภาพตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-420
ความเร็วชัตเตอร์ 1/100 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.5
ขนาดภาพ 3648 x 2736

การสนับสนุน

แชร์