ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 40-150 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 80-300 มม.)
ค่ารูรับกว้างสุด / แคบสุด F4 (40mm) - F5.6 (150mm) / F22
โครงสร้างเลนส์ 12 ชิ้น ใน 9 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ ED)
มุมรับภาพ 30°-8.2°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.9 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.14x (อัตราการขยายสูงสุดของกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.28x)
Minimum field size 124 x 93 มม.
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
ขนาดฟิลเตอร์ Ø58มม.
Dimension (max. diameter x total length) Ø65.5 x 72mm
Weight 220g

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ทางยาวโฟกัสกว้างสุด: 40 มม.)

 
  0.9 1.0 2.0 3.0 5.0
4 0.872
-
0.930
0.965
-
1.038
1.857
-
2.168
2.685
-
3.402
4.174
-
6.248
24.745
-
5.6 0.862
-
0.943
0.952
-
1.054
1.808
-
2.241
2.581
-
3.590
3.924
-
6.922
17.869
-
8 0.847
-
0.962
0.934
-
1.078
1.739
-
2.360
2.442
-
3.911
3.606
-
8.244
12.675
-
11 0.827
-
0.990
0.909
-
1.114
1.652
-
2.552
2.269
-
4.480
3.237
-
11.322
8.998
-
16 0.800
-
1.034
0.877
-
1.170
1.542
-
2.889
2.064
-
5.659
2.831
-
24.287
6.394
-
22 0.766
-
1.103
0.835
-
1.262
1.411
-
3.562
1.833
-
9.082
2.408
-
4.553
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ทางยาวโฟกัสระยะกลาง: 80 มม.)

 
  0.9 1.0 2.0 3.0 5.0
4 0.888
-
0.912
0.985
-
1.015
1.945
-
2.058
2.880
-
3.131
4.680
-
5.368
75.257
-
5.6 0.886
-
0.914
0.983
-
1.018
1.936
-
2.069
2.860
-
3.156
4.628
-
5.440
63.843
-
8 0.880
-
0.921
0.976
-
1.025
1.910
-
2.099
2.805
-
3.225
4.490
-
5.646
45.210
-
11 0.873
-
0.929
0.967
-
1.036
1.875
-
2.144
2.733
-
3.329
4.309
-
5.966
32.020
-
16 0.862
-
0.942
0.953
-
1.052
1.829
-
2.210
2.636
-
3.488
4.076
-
6.489
22.675
-
22 0.847
-
0.961
0.935
-
1.076
1.766
-
2.312
2.510
-
3.743
3.789
-
7.413
16.073
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ทางยาวโฟกัสไกลสุด: 150 มม.)

 
  0.9 1.0 2.0 3.0 5.0
5.6 0.895
-
0.905
0.994
-
1.006
1.979
-
2.021
2.956
-
3.046
4.883
-
5.123
222.637
-
8 0.894
-
0.907
0.992
-
1.008
1.972
-
2.029
2.939
-
3.063
4.840
-
5.172
161.773
-
11 0.891
-
0.909
0.989
-
1.011
1.960
-
2.042
2.915
-
3.091
4.777
-
5.246
114.517
-
16 0.887
-
0.913
0.984
-
1.016
1.944
-
2.059
2.881
-
3.130
4.691
-
5.356
81.037
-
22 0.882
-
0.919
0.978
-
1.023
1.922
-
2.085
2.835
-
3.188
4.574
-
5.520
57.384
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

  • 1: เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่สุดที่ภาพเกิดความชัดขึ้น คือ 1/60 มม.
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook