ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 50-200 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 100-400 มม.)
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด F2.8 (50mm) to F3.5 (200mm) / F22
โครงสร้างเลนส์ 16 ชิ้น ใน 15 กลุ่ม (3 ชิ้นเลนส์ ED)
การป้องกันละอองน้ำ กลไกการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
ระบบการโฟกัส โฟกัสภายใน
มุมรับภาพ 24°-6.2°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 1.2 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.21x (อัตราการขยายสูงสุด ของกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.42x)
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 81 x 61 มม.
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม 9 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
ขนาดฟิลเตอร์ Ø67 มม.
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) Ø86.5 x 157 มม.
น้ำหนัก 995 กรัม (ไม่รวมตัวปรับขาตั้งกล้อง)

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสมุมกว้าง: 50 มม.)

  1.2 2.0 3.0 5.0
2.8 1.184
-
1.216
1.948
-
2.055
2.875
-
3.138
4.639
-
5.424
58.267
-
4 1.178
-
1.223
1.927
-
2.079
2.824
-
3.201
4.500
-
5.630
40.826
-
5.6 1.169
-
1.233
1.898
-
2.114
2.757
-
3.292
4.322
-
5.941
28.910
-
8 1.157
-
1.247
1.859
-
2.166
2.669
-
3.432
4.093
-
6.447
20.484
-
11 1.140
-
1.268
1.807
-
2.244
2.553
-
3.651
3.810
-
7.335
14.526
-
16 1.117
-
1.299
1.738
-
2.364
2.406
-
4.016
3.472
-
9.122
10.314
-
22 1.086
-
1.345
1.650
-
2.561
2.226
-
4.686
3.088
-
13.989
7.335
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสปานกลาง: 100 มม.)

  1.2 2.0 3.0 5.0
3.2 1.196
-
1.204
1.985
-
2.015
2.964
-
3.037
4.893
-
5.112
206.090
-
4 1.194
-
1.206
1.980
-
2.021
2.950
-
3.051
4.854
-
5.155
150.686
-
5.6 1.192
-
1.208
1.972
-
2.029
2.930
-
3.073
4.796
-
5.222
106.576
-
8 1.188
-
1.212
1.960
-
2.042
2.903
-
3.104
4.717
-
5.320
75.400
-
11 1.183
-
1.217
1.944
-
2.059
2.864
-
3.150
4.609
-
5.465
53.349
-
16 1.177
-
1.224
1.922
-
2.085
2.812
-
3.217
4.465
-
5.685
37.757
-
22 1.167
-
1.235
1.891
-
2.123
2.741
-
3.316
4.276
-
6.029
26.731
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสระยะไกล: 100 มม.)

  1.2 2.0 3.0 5.0
3.5 1.199
-
1.201
1.995
-
2.005
2.989
-
3.011
4.967
-
5.034
678.581
-
4 1.199
-
1.201
1.995
-
2.005
2.988
-
3.013
4.963
-
5.037
612.334
-
5.6 1.198
-
1.202
1.993
-
2.007
2.983
-
3.018
4.948
-
5.053
433.075
-
8 1.197
-
1.203
1.990
-
2.010
2.975
-
3.025
4.927
-
5.075
306.320
-
11 1.196
-
1.204
1.986
-
2.014
2.965
-
3.036
4.897
-
5.107
216.690
-
16 1.194
-
1.206
1.980
-
2.020
2.951
-
3.051
4.856
-
5.153
153.312
-
22 1.192
-
1.208
1.972
-
2.029
2.931
-
3.072
4.799
-
5.220
108.497
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

  • 1: เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่สุดที่ภาพเกิดความชัดขึ้น คือ 1/60 มม.
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสนับสนุน

แชร์