ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 50 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 100 มม.)
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด F2.0 / F22
แผนผังโครงสร้างเลนส์ 11 ชิ้น ใน 10 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ ED)
การป้องกันละอองน้ำ กลไกการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ
กลไกการป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ แบบ Floating
มุมรับภาพ 24°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.52x (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม. อัตราการขยายภาพสูงสุด คือ 1.04x)
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 33.3 x 25 มม.
33.3 x 25 มม. 7
ขนาดฟิลเตอร์ Ø52มม.
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) Ø71 x 61.5มม.
น้ำหนัก 300 กรัม

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัส: 50 มม.)

  0.24 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
2 0.236
-
0.237
0.300
-
0.300
0.399
-
0.401
0.498
-
0.502
0.695
-
0.705
0.990
-
1.011
1.955
-
2.048
2.896
-
3.112
4.711
-
5.327
78.755
-
2.8 0.236
-
0.237
0.299
-
0.301
0.398
-
0.402
0.497
-
0.503
0.693
-
0.707
0.985
-
1.015
1.936
-
2.068
2.855
-
3.161
4.601
-
5.476
55.727
-
4 0.236
-
0.237
0.299
-
0.301
0.398
-
0.402
0.496
-
0.504
0.691
-
0.710
0.979
-
1.022
1.911
-
2.098
2.799
-
3.233
4.455
-
5.702
39.428
-
5.6 0.236
-
0.237
0.299
-
0.301
0.397
-
0.403
0.494
-
0.506
0.687
-
0.714
0.971
-
1.031
1.877
-
2.141
2.724
-
3.341
4.263
-
6.055
27.907
-
8 0.236
-
0.237
0.298
-
0.302
0.395
-
0.405
0.492
-
0.508
0.682
-
0.719
0.960
-
1.044
1.831
-
2.206
2.624
-
3.507
4.018
-
6.638
19.765
-
11 0.236
-
0.238
0.297
-
0.303
0.394
-
0.407
0.489
-
0.512
0.675
-
0.728
0.944
-
1.064
1.769
-
2.305
2.496
-
3.773
3.718
-
7.690
14.004
-
16 0.235
-
0.238
0.296
-
0.304
0.391
-
0.410
0.484
-
0.517
0.665
-
0.740
0.923
-
1.093
1.689
-
2.462
2.335
-
4.229
3.364
-
9.923
9.933
-
22 0.235
-
0.239
0.295
-
0.306
0.388
-
0.414
0.478
-
0.525
0.651
-
0.758
0.895
-
1.137
1.588
-
2.727
2.141
-
5.108
2.968
-
16.926
7.053
-
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook