ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 70-300 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 140-600 มม.)
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด F4.0 (70mm) - F5.6 (300mm) / F22
โครงสร้างเลนส์ 14 ชิ้น ใน 10 กลุ่ม (3 ชิ้นเลนส์ ED)
มุมรับภาพ 18°-4.1°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.96 ม. (ที่ MF)* ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด คือ 1.2 ม. เมื่อใช้ AF
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.5x (อัตราการขยายสูงสุดของกล้องฟิล์ม 35 มม.: 1x)
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 26 x 35 มม.
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม 9 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
ขนาดฟิลเตอร์ Ø58มม.
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) Ø80 x 127.5มม.
น้ำหนัก น้ำหนัก

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสมุมกว้าง: 70 มม.)

  0.96 1.0 2.0 3.0 5.0
4 0.955
-
0.965
0.994
-
1.006
1.964
-
2.037
2.910
-
3.096
4.735
-
5.298
79.136
-
5.6 0.953
-
0.967
0.992
-
1.008
1.951
-
2.052
2.877
-
3.134
4.640
-
5.423
57.081
-
8 0.950
-
0.970
0.989
-
1.012
1.932
-
2.074
2.831
-
3.192
4.511
-
5.614
40.818
-
11 0.946
-
0.974
0.984
-
1.016
1.905
-
2.106
2.768
-
3.278
4.338
-
5.914
28.997
-
16 0.941
-
0.980
0.978
-
1.023
1.869
-
2.153
2.683
-
3.409
4.117
-
6.396
20.645
-
22 0.934
-
0.988
0.969
-
1.033
1.821
-
2.223
2.573
-
3.614
3.841
-
7.238
14.678
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสปานกลาง: 150 มม.)

  0.96 1.0 2.0 3.0 5.0
4.5 0.959
-
0.961
0.999
-
1.001
1.991
-
2.009
2.976
-
3.024
4.928
-
5.075
297.804
-
5.6 0.958
-
0.962
0.998
-
1.002
1.988
-
2.012
2.970
-
3.031
4.908
-
5.096
233.352
-
8 0.958
-
0.962
0.997
-
1.003
1.984
-
2.017
2.958
-
3.043
4.873
-
5.135
167.085
-
11 0.957
-
0.963
0.996
-
1.004
1.977
-
2.024
2.941
-
3.062
4.823
-
5.192
118.849
-
16 0.956
-
0.964
0.995
-
1.005
1.968
-
2.034
2.918
-
3.088
4.754
-
5.275
84.291
-
22 0.954
-
0.966
0.993
-
1.007
1.955
-
2.048
2.886
-
3.125
4.661
-
5.397
59.975
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสระยะไกล: 300 มม.)

  0.96 1.0 2.0 3.0 5.0
5.6 0.960
-
0.960
0.999
-
1.001
1.997
-
2.003
2.992
-
3.008
4.975
-
5.026
856.184
-
8 0.959
-
0.961
0.999
-
1.001
1.996
-
2.004
2.989
-
3.011
4.965
-
5.035
617.857
-
11 0.959
-
0.961
0.999
-
1.001
1.994
-
2.006
2.984
-
3.016
4.951
-
5.050
441.611
-
16 0.959
-
0.961
0.999
-
1.001
1.991
-
2.009
2.978
-
3.023
4.932
-
5.070
313.400
-
22 0.959
-
0.961
0.998
-
1.002
1.988
-
2.012
2.969
-
3.032
4.905
-
5.100
222.782
-

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

  • 1: เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่สุดที่ภาพเกิดความชัดขึ้น คือ 1/60 มม.
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook