ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที
ค่ารูรับแสง F1.8
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 5.51MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 วินาที
ค่ารูรับแสง F1.8
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 6.14MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 วินาที
ค่ารูรับแสง F1.8
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 8.82MB

การสนับสนุน

แชร์