ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 4032 x 2688
ขนาดไฟล์ 2.26MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/320 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 5.02MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-PL1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 3024 x 4032
ขนาดไฟล์ 8.31MB

การสนับสนุน

แชร์